Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Το απόσταγμα της βδομάδας #2


Η νίκη πάνω στους φόβους μας, ίσως είναι το κλειδί 
της λύτρωσης.


Σας φιλώ κατάμουτρα
και σας ευχαριστώ για τα περάσματα σας παρ'όλο που τα 
σχόλια παραμένουν κλειστά!

@ριστέα