Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Συμποσιούχοι μου....

....που καρτεράτε στη γωνία 
και αγωνιάτε...
για το επόμενο Συμπόσιο (ποίησης φυσικά!),
εντελώς παρορμητικά (σαν καρκινάκι που είμαι)
όρκο παίρνω,
 πώς βρέξει - καψώσει, 
Συμπόσιο θα βγάλω στις 15 του μηνός!
Τουτουνού!

Καλά είναι;
(και καλά να μην είναι , δεν θα το μάθω ποτέ!)

Έτοιμο το έχω από καιρό...

υγ: Κι αυτή τη φορά, τα καλύτερα θα σας βγάλω,
και πάλι αλλαγές σας επιφυλάσσω....

@ριστέα